TFG47AP9: Chondrodite with Mica - Ladjuar Medam, Badakhshan Province Afghanistan
Chondrodite with Mica

Ladjuar Medam, Sar-e Sang, Koksha Valley, Khash & Kuran Wa Munjan Districts, Badakhshan Province  Afghanistan

Specimen size: 3.4 × 2.3 × 2 cm = 1.34” × 0.91” × 0.79”
Main crystal size: 1.6 × 1.5 cm = 0.63” × 0.59”

specimens/s_imagesAP9/Chondrodite-TFG47AP9d1.jpg