EF56AM2: Beryl (variety heliodor) - Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast Ukraine
Beryl (variety heliodor)

Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast  Ukraine

Specimen size: 5.2 × 2 × 1.7 cm = 2.05” × 0.79” × 0.67”
specimens/s_imagesAM2/Beryl_heliodor-EF56AM2f.jpg