EBB16AN4: Beryl (variety heliodor) - Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast Ukraine
Beryl (variety heliodor)

Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast  Ukraine

Specimen size: 6.3 × 1.4 × 1.2 cm = 2.48” × 0.55” × 0.47”
specimens/s_imagesAN4/Beryl_heliodor-EBB16AN4s.jpg