VE72Y4: Beryl (variety aquamarine) - Minas Gerais Brazil
Beryl (variety aquamarine)

Minas Gerais  Brazil (±1975)

Specimen size: 5.1 × 2 × 1.6 cm = 2.01” × 0.79” × 0.63”
specimens/s_imagesY4/Beryl_aquamarine-VE72Y4f.jpg