TT93AH1: Beryl (variety aquamarine) - Xanda Mine, Minas Gerais Brazil
Beryl (variety aquamarine)

Xanda Mine, Virgem da Lapa, Jequitinhonha, Minas Gerais  Brazil

Specimen size: 6 × 4.6 × 3.2 cm = 2.36” × 1.81” × 1.26”
specimens/s_imagesAH1/Beryl_aquamarine-TT93AH1f.jpg