MV87AH6: Beryl (variety aquamarine) - Shengus (Shingus), Gilgit-Baltistan (Northern Areas) Pakistan
Beryl (variety aquamarine)

Shengus (Shingus), Baltistan District, Gilgit-Baltistan (Northern Areas)  Pakistan (±1985)

Specimen size: 3.6 × 3.5 × 1.7 cm = 1.42” × 1.38” × 0.67”
Main crystal size: 3.6 × 1.2 cm = 1.42” × 0.47”

specimens/s_imagesAH6/Beryl_aquamarine-MV87AH6f.jpg