EY53Y8: Beryl (variety heliodor) - Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast Ukraine
Beryl (variety heliodor)

Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast  Ukraine

Specimen size: 6.2 × 2.1 × 1.5 cm = 2.44” × 0.83” × 0.59”
specimens/s_imagesY8/Beryl-EY53Y8f.jpg