HF86AM2: Baryte (variety baryte rose) - Slaughterville, Oklahoma USA
Baryte (variety baryte rose)

Slaughterville, Cleveland County, Oklahoma  USA

Specimen size: 8.5 × 8.4 × 5.8 cm = 3.35” × 3.31” × 2.28”
Main crystal size: 5.2 × 4.8 cm = 2.05” × 1.89”

specimens/s_imagesAM2/Baryte-HF86AM2f.jpg