TM27Y6: Doubly terminated Quartz (variety prase) - Sinerechenskoe, Primorskij Kraj Russia
Doubly terminated Quartz (variety prase)

Sinerechenskoe, Kavalerovo, Dalnegorsk, Primorskij Kraj  Russia

Specimen size: 10.5 × 2.1 × 2.1 cm = 4.1” × 0.8” × 0.8”
specimens/s_imagesY6/Quartz-TM27Y6f.jpg